จ.ปทุมธานี เสียชีวิต 2 ราย ติดเชื้อรายใหม่ 126 ราย สะสม 8009 ราย เสียชีวิตสะสม 57 ราย

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานีประจำวันที่ 27 มิถุนายน  2564

ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ  126 ราย

.ธัญบุรี 18 ราย ติดเชื้อ ราย .คลองหลวง 56 รายและลำลูกกา 17 รายสะสม 8009 ราย เสียชีวิตสะสม 57 ราย