โรงพยาบาลปทุมธานี ประกาศ ฉีดวัคซีน เข็ม2 เร็วขึ้น

 

โรงพยาบาลปทุมธานีเลื่อนการฉีดวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 2 จาก 16 สัปดาห์ เป็น 12 สัปดาห์

ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ดังนี้

วันฉีดเข็มที่ 1 วันฉีดเข็มที่ 2 (เดิม)

วันฉีดเข็มที่ 2 (ใหม่)

กรุณามาฉีดเข็มที่ 2 ตามวันนัดไหม ตามตารางด้านบน ในช่วงเวลาเดิม

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 21 มิ.. 64 เป็นต้นไป

กรุณามาฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามใบนัดที่ท่านได้รับไว้

โรงพยวบาลปทุมธานี

PATHUM THAMI HOSP

www.pth.go.th

fb fanpage : โรงพยาบาลปทุมธานี

โรงพยาบาลปทุมธานี โทร 02-598-8888