นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี อนุมัติ ให้จัดหาวัคซีนแล้ว

ผู้ว่าฯปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 29/2564

   วันนี้ (11 มิ.. 64) เวลา 10.00 . ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 29/2564 ที่ประชุมวันนี้พิจารณา  อนุม้ติให้  องค์กรท้องถิ่นของปทุมธานี  จัดหาวัคซีนทางเลือกให้บริการแก่ ประชาชน กว่า 1 ล้านโดสให้ท้องถิ่นจังหวัด ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง และ องค์การบริหารส่ว ตำบล จองวัคซีนทางเลือก คือSinofarm จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อที่จะ ฉีดให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวนกว่า 1 ล้านโดส รวมทั้ง ให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ลงทะเบียนในapplication ปทุมธานีวัคซีน COVID  -19 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม