“บิ๊กแจ๊ส”ตรวจศูนย์รวมจิตใจของ ปชช.พระสงฆ์ วัดอู่ข้าว

พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางสาวณัฐรุจา เสาะแสวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขตอำเภอคลองหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปทุมธานีและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชนที่เดินทางมาตรวจคัดกรองโควิด -19 เคลื่อนที่ วัดอู่ข้าว .คลองหลวง จ.ปทุมธานี

และตรวจเชิงรุกที่โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน .บึงคำพร้อย .ลำลูกการ่วมกับนางปกเกษคงเขียว นายมนัส เหมือนบาง นายสำเริง อุริต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขตอำเภอลูกกา รเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี