ผู้ว่าฯปทุมธานี รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

https://access.amot.in.th/?affiliate=TWpVeU9ESTI

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปทุมพร  กรสุทธิโสภณ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  นายอัครภูมิ  สมแสง  เกษตรจังหวัดปทุมธานี  นางฉลวย  ชาญสวัสดิ์  สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี   นางสาวเนตรภัทร  รัชนีกร  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี  นางสุภา  อินทปัชฌาย์  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค