พระธรรมโพธิวงศ์ พร้อมคณะพระธรรมทูต ทำวัตรเช้า วัดพระเชตวันมหาวิหาร

วันที่ 4 มกราคม 2564 พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดียเนปาล พร้อมด้วยคณะพระธรรมทูต ทำวัตรสวดมนต์เช้าเจริญพระพุทธมนต์บทมงคลสูตร บทมนต์บทมหาเมตตาใหญ่ จากพระมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรมโปรดหมู่เทวดาและมนุษย์  วัดพระเชตวันมหาวิหารสถานที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษานานที่สุด พร้อมทั้งเจริญจิตภาวนา และนำถวายน้ำสงส์ และถวายผ้าห่มสักการะแด่ต้นอนันทโพธิ์

อำนวยพร