.สท.ชูศักดิ์.บัวสุวรรณประธาน.อสม.ตำบลบางเดื่อและรองประธานระดับอำเภอเมือง.พร้อมด้วย.คุณหมอ.พิมภักค์.พูลกิจวัฒนาแพทย์แผนไทย.รพสต.บางเดื่อ2.ส่งมอบ.เตียงผู้ป่วย

.19.กย.64.เวลา13.00นถึงจะอยู่ต่างอำเภอเราก็ไม่ทิ้งกัน.สท.ชูศักดิ์.บัวสุวรรณประธาน.อสม.ตำบลบางเดื่อและรองประธานระดับอำเภอเมือง.พร้อมด้วย.คุณหมอ.พิมภักค์.พูลกิจวัฒนาแพทย์แผนไทย.รพสต.บางเดื่อ2.ส่งมอบ.เตียงผู้ป่วย.และที่นอนลม.เพื่อป้องกันแผลกดทับให้คุณ.ทิพย์กมล.เส็งหะพันธุ์.เพื่อนำไปให้ญาติที่ป่วย.ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้.จากการประสานงานของน้า.ฐิตารีย์.สุขสังข์วงษ์(น้าหวี).ขอให้หายไวๆครับจากใจจริง.สท.ชูศักดิ์.บัวสุวรรณ.และทีมงาน.สท.0867534275