งานทำบุญอายุวัฒนมงคล 99 ปี ท่านแผน วรรณเมธี ประธาน พสล.

พัลลภ ไทยอารี รองประธานและเลขาธิการ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล) สมานสุดโต ที่ปรึกษา พสล. กราบพระพรหมมงคลวัชราจารย์(ดร.พูนศักดิ์) กก.มหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวง เพื่อนิมนต์มาเป็นประธานสงฆ์ ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 99 ปี ท่านแผน วรรณเมธี ประธาน พสล. วันที่ 29 มกราคม พศ. 2565 สำนักงานใหญ่ พสล

การที่นิมนต์ พระคุณเจ้าจากวัดราชประดิษฐ์ สืบเนื่องจากความเกี่ยวพันธ์ ที่มาแต่เดิม เมื่อท่านแผน อดีตข้าราชการเก่า กระทรวงการต่างประเทศ เคยอุปสมบท 1 พรรษา ที่พระอารามหลวงแห่งนี้ โดยมี หลวงพ่อทิม อุทฒาทิโม (สมณศักดิ์ ล่าสุด คือสมเด็จพระมหาวีรวงศ์อายุ 96 ปี) เป็นพระอุปัชฌาย์

นอกจากนั้น พสล.กับวัดราชประดิษฐ์ เคยทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนา ลุมพินี ประเทศเนปาล สถานที่ประสูติ พระโพธิสัตว์ในช่วงหนึ่ง หลัง .. 2500.