เทศบาลเมืองบางคูวัด เร่งช่วยชาวบ้าน นอกเขื่อนกั้นน้ำ เดือดร้อนหนัก

สถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัด ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองบางคูวัดได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บริเวณ หมู่ 5 และหมู่ 6 ชายแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำรายวันเขตเทศบาลเมืองบางคูวัดได้ 

สถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัด เทศบาลเมืองบางคูวัดได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บริเวณ หมู่ 5 ชายแม่น้ำและบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางคูวัด(บางตะไนย์)

ติดตามสถานการณ์น้ำรายวันเขตเทศบาลเมืองบางคูวัดได้ที่ >> http://bkw.go.th/data.php?menu_id=161 <<