เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

จังหวัดปทุมธานี เตรียมจัดงานใหญ่ เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)

รวมอาหารขึ้นชื่อ แหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมประเพณีของปทุมธานี ภายในงานเดียว

     วันนี้ (12 ..65) เวลา 14.30 . ที่ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี แถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี วิถีสายน้ำรัตนโกสินทร์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) จังหวัดปทุมธานี  พร้อมด้วย นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี นายอติชาต จริยากูล ประธานคณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดปทุมธานี นายสำเริง ภู่พวง (ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตลุงหนวด) ปราชญ์เรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือ ร่วมแถลงข่าว

    เทศกาลการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) จังหัดปทุมธานี รวบรวมไว้ทั้งอาหารนานชาติที่ขึ้นชื่อ แหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดปทุมธานีภายในงานเดียว ทั้งอาหารดั้งเดิมขาชาติไทย มอญ อิสลาม จีน อาการพื้นบ้าน อาหาร่Steet  Food ฯลฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศหลังสภานการณ์โควิด๑๙ ระบาดผ่อนคลายลง และเตรียมพร้อมปิดเมืองให้นักท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๗๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ลานศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม)

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่านโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) เป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สามารถสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว และมีความสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวในอนาคต โดยเป็นสินค้าและบริการที่มีโอกาสและศักยภาพสูง อันนำมาสู่พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผ่านการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมและวิถีอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารร่วมกับการพัฒนากรรมวิธีการผลิตของภาคเกษตรโดยมุ่งเน้นประสบการณ์สัมผัสบรรยากาศและวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอาหารเพื่อสุขภาพ

จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลติดกับกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีศักยภาพความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีการผสมผสานกันทั้งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตรและวิถีชีวิตพื้นถิ่นที่เรียบง่าย ตลอดจนมีประเพณี วัฒนธรรม และอาหารการกินที่ผสมผสานเป็นเอกลักษณ์ของหลากหลายชาติพันธุ์และจากคำขวัญของจังหวัดปทุมธานีที่กล่าวว่าถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมมะ พระตำหนักรวมใจสดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรมซึ่งข้าวและบัว ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานต่อคนรุ่นหลัง

จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) จังหวัดปทุมธานีระหว่างวันที่ ๒๗๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลานหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศหลังสถานการณ์โควิด๑๙ ระบาดผ่อนคลายลง และเตรียมพร้อมเปิดเมืองให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น และสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) การสร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขารายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดงานครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี

.. ๒๕๖๓ ผู้ประกอบการร้านอาหาร/ชุมชน มีรายได้หมุนเวียนจากการจัดงาน มูลค่า,๕๒๕,๙๒๕ บาท และมียอดผู้เข้าชมและจำนวนนักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาการจัดงาน จำนวน ๔๒,๗๕๕ คน

ภายในงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) จังหวัดปทุมธานี จะรวบรวมไว้ทั้งอาหารนานาชนิดที่ขึ้นชื่อ แหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดปทุมธานี ภายในงานเดียว ทั้งอาหารดั้งเดิมของชาชาติไทย มอญอิสลาม จีน อาหารพื้นบ้าน อาหาร Steet Food อาทิ ข้าวแช่มอญเมืองปทุมธานี กุ้งแม่น้ำ ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด ข้าวเกรียบมอญโบราณ หมูทุบเมืองปทุม ปลาดุกแดดเดียวขนมเบื้องมอญโบราณ เป็นต้นนายณรงค์ศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้จากข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ปี .. ๒๕๖๔ (เดือน มกราคมธันวาคม๒๕๖๔) มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๔๒๖,๖๙๓ คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นเงิน ๕๐๔ ล้านบาทสำหรับปี .. ๒๕๖๕ (เดือน มกราคมเมษายน ๒๕๖๕) มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๔๘๓,๗๕๙ คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นเงิน ๖๒๙ ล้านบาท ซึ่งพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวช่วง เดือนแรกของปี ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งปี คาดการณ์ว่าจังหวัดปทุมธานีจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง ล้านคนได้ภายในสิ้นปี ๒๕๖๕ นี้เทียบเท่า ปี .. ๒๕๖๒ ก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และจะสามาถสร้างรายได้ให้จังหวัดปทุมธานีอย่างมาก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า