เสนาธิการทหารอากาศตรวจความพร้อมของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)

พลอากาศเอก พันธ์ภักดีพัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ เดินทางไปตรวจความพร้อมของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในส่วนของกองทัพอากาศ ที่ตั้งดอนเมือง ซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการพลเรือนทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ (ศป.พรท.ศบภ.ทอ.) จัดตั้งขึ้นร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่ขยายวงกว้างและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) จะเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม2565 นี้ สามารถรองรับผู้ป่วยในระดับสีเขียวได้จำนวน 150 เตียง ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ