โรงพยาบาลปทุมธานีขอเชิญคนไทยอายุมากกว่า 18 ปี Walk in เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ปทุมธานี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำร้อย 36 รายไม่มีผู้เสียชีวิต

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานีประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 36 รายเพศชาย 17 ราย เพศหญิง 19 รายคนไทย 35 ราย ต่างชาติ 1 ราย (กัมพูชา 1 ราย) อายุเฉลี่ย 40 ปี(น้อยสุด 2 ปี มากที่สุด 88 ปี)เสียชีวิต 0 ราย

ขอเชิญคนไทยทุกท่านที่อายุมากกว่า 18 ปี และไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 Walk in เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในสูตรไขว้ คือ sinovac เข็มที่ 1 และต่อด้วยAstra zeneca เข็มที่ 2 (ที่ระยะห่าง 3 สัปดาห์)

สามารถเข้ารับบริการได้ในวันที่ 22 และ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-15.00 . โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าวันละ 200 คน

ลานไทร รพ.ปทุมธานี โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ขณะเข้ารับบริการ

โรงพยาบาลปทุมธานี

ขอเชิญชาวไทยที่อายุมากกว่า 18 ปี ทุกกลุ่ม

(ผู้ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19)Walk in เพื่อเข้ารับวัคซีนในสูตรไขว้ เข็มที่ 1 Sinovac ต่อด้วย เข็มที่ 2 Astra zenecaในวันที่ 22 และ 23 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.00-15.00 .วันละ 200 คน

บริเวณลานไทร โรงพยาบาลปทุมธานี

โปรดแสดงบัตรประชาชนเมื่อเข้ารับบริการ

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลปทุมธานี ขอขอบคุณ คุณสมหวัง บุญเลี้ยง บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

และบริษัท เอกะ จำกัดโดยคุณ กีรติ สุขสุวรรณ

มอบ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 6 เครื่อง แก่โรงพยาบาลปทุมธานี