ส่งมอบยานเกราะล้อยางสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างไทยและภูฏาน

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัดจับมือ ส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4×4 ให้ราชอาณาจักรภูฏาน 15 คัน สนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างไทยและภูฏาน พร้อมหวังต่อยอดและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

   เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานในพิธีพร้อมด้วย พลเอกพอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ส่งมอบรถเกราะล้อยางแบบ 4×4 ให้ราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 15 คัน โดยความร่วมมือของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. และ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ซึ่งการส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4×4 ให้ราชอาณาจักรภูฏานครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลไทย และ ราชอาณาจักรภูฏาน