ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟสบุ๊ก ของ รพ.สนาม มธ.ระบุว่า ไม่ได้รับบริจาควัคซีน Moderna


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟสบุ๊ก
ของ รพ.สนาม มธ.ระบุว่า ไม่ได้รับบริจาควัคซีนModerna

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 64 วันที่ 148 ของศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์รังสิตและวันที่129 ของศูนย์ธรรมศาสตร์ Home Isolation

วันนี้ผู้ป่วยโควิดรายใหม่ทั่วประเทศอยู่ที่ 8,165 คน และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 55 คนยอดผู้ป่วยใหม่เฉลี่ยในรอบเจ็ดวันที่ผ่านมาอยู่ที่ 8,719 คนต่อวันต่ำลงแต่ก็ยังสูงอยู่โดยเฉพาะที่ต้องทดไว้ในใจว่า จำนวนที่ประกาศนี้ ยังไม่ได้รวมผู้ป่วยผลบวกจากการตรวจ ATK อีกวันละสามพันกว่าคนด้วยนะ ดังนั้น การคลายล็อคดาวน์อย่างมีนัยสำคัญในวันนี้ ทั้งยกเลิกเคอร์ฟิวส์ เปิดให้บริการกิจการต่าง และอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในกทม.และอีกหลายจังหวัดนั้น ขอได้โปรดระลึกว่า เป็นไปภายใต้เหตุผลความจำเป็นในทางเศรษฐกิจและสังคม มากกว่าเหตุผลคำอธิบายทางการแพทย์และสาธารณสุข และทุก คนต้องระลึกเสมอว่า เชื้อ Delta และที่กลายพันธ์ไปแล้วบ้างนี้ ยังคงวนเวียนอยู่รอบ ตัวเรา และพร้อมที่จะเข้าโจมตีทุก คนได้ตลอดเวลาและในทุกสถานการณ์ด้วยนะ

สถานการณ์ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์วันนี้อยู่ที่ 39 ราย จากจำนวนเตียงโควิด 116 เตียงที่พวกเราเตรียมไว้  ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยวิกฤตสีแดงจำนวนเพียง 4 รายเท่านั้น เช้าวันนี้มีผู้ป่วยใหม่จากผลตรวจ RT-PCR เพิ่มเข้ามาใหม่เพียง 3 รายจากการ Swab 128 คน และยังเป็นจำนวนที่ต่ำอยู่ ตัวเลขผลบวกจาก RT-PCR ทั้งสัปดาห์มีโดยเฉลี่ยไม่เกินวันละสิบคนเท่านั้น สถานการณ์ที่นี่ที่ยืนระยะมาแบบนี้ราวสองสามสัปดาห์แล้ว บอกกับเราว่า สถานการณ์โควิดในกทม.และปริมณฑลยังเป็นขาลงเหมือนเดิม แต่อีกด้านหนึ่ง ตัวเลขก็ฟ้องว่า เราได้ลงต่ำจนถึงจุดที่สุด และกดให้ลงต่ำกว่านี้อีกไม่ได้แล้วนะ เพราะตัวเลขผู้ป่วยใหม่รายวันก็คงจะต้องค่อย เพิ่มขึ้นโดยสัมพันธ์กับการคลายล็อคที่เพิ่งเริ่มในวันนี้แล้วประสบการณ์จากทุกประเทศสอนพวกเรามาตามนี้แหละ

ตัวเลขผู้มารับวัคซีนที่ศูนย์รับวัคซีนที่ยิม4 ของเราในระยะนี้ ยังคงอยู่ที่สัดส่วนมากกว่า90% ของคิวที่นัดไว้ และเป็นจำนวนประมาณวันละสองพันคนเพราะทั้งหมดเป็นคิวที่จองรับวัคซีนAstra เป็นเข็มที่สอง ซึ่งจะมีผู้ขาดนัดไม่มาฉีดไม่มากนัก พวกเราวางแผนกันว่า คิวเข็มที่สองทั้งหมดที่จอง Astra ไว้กับเราจะจบลงในช่วงประมาณ 23-24 ธันวาคม และเริ่มมีจำนวนที่ลดลงเรื่อย ตามจำนวนเข็มแรกที่เราได้วัคซีนมาน้อยในช่วง 2-3 เดือนก่อน ดังนั้น เราจึงจะเปิดศูนย์รับวัคซีนที่ยิม4 ต่อไปอีกจนถึงวันอาทิตย์ที่14 พฤศจิกายน เท่านั้นหลังจากวันดังกล่าวเราจะขอให้ผู้มีคิวนัด Astra เข็มที่สองทั้งหมด มารับวัคซีนเข็มสองที่รพ.ธรรมศาสตร์แล้วละนะ  ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำกำลังบุคลากรทั้งหมดในศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์กลับไปช่วยปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอใช้โอกาสนี้ แจ้งด้วยว่า ตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะให้บริการวัคซีนที่ยิม 4 เราได้รับวัคซีนAstra  มาเพียงพอรองรับจำนวนคิวที่ลงทะเบียนไว้อย่างแน่นอนแล้ว

วันนี้ขึ้นต้นเดือนใหม่หลังตุลาคมแล้ว จึงขออนุญาตรายงานความคืบหน้าในเรื่องการพยายามจัดหาวัคซีนทางเลือกตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไว้  ดังที่ได้เคยเล่าไว้แล้วในบางคราว โดยจะขอสรุปความคืบหน้าของความพยายามจัดหาวัคซีนทางเลือกทั้งที่เป็น mRNA และวัคซีน   Protein Based มาให้แก่ประชาชนทั้งหลายในประเทศไทย อีกแรงหนึ่งและอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากที่รัฐบาลทำอยู่โดยผ่านกระทรวงสาธารณสุข ที่พวกเราที่ธรรมศาสตร์ได้พยายามทำกันมาตลอดเกือบสามเดือนมาแล้วเพื่อทราบ ดังต่อไปนี้

1. ธรรมศาสตร์ได้ทำ MOU กับเอกชนหลายกลุ่มในการจัดหาวัคซีนทั้งที่เป็นModerna  Pfizer และวัคซีน Protein Based กับเอกชนหลายรายที่จะนำวัคซีนเหล่านี้เข้ามาในประเทศ ในนามของธรรมศาสตร์ โดยค่าใช้จ่าย ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยของเอกชนเองโดยที่ธรรมศาสตร์จะขอรับบริจาควัคซีนในสัดส่วนไม่เกิน 10% มาให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ นอกเหนือจากนั้น ให้เอกชนเหล่านี้สามารถนำไปให้บริการโดยคิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประสงค์จะรับวัคซีนได้ ในขณะนี้ได้มีการลงนามใน MOU ไปแล้วรวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของภาคเอกชนหลายราย ที่มีความตกลงกับเรา โดยขณะนี้ มีเอกชนรวมสองรายที่แจ้งกับเราว่าจะสามารถนำวัคซีน Moderna ที่ได้ประสานงานสั่งซื้อจากผู้ผลิต ทั้งในสเปนและสหรัฐอเมริกา รายละประมาณ 2-3 ล้านโดสเข้าใช้ในประเทศได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้

2. ในส่วนการประสานงานขอรับบริจาควัคซีน Moderna ซึ่งยังมีอายุใช้งานได้ถึงเดือนเมษายน 2565 จำนวน 1.5 ล้านโดส จากประเทศในยุโรปตะวันออกนั้น  ผู้แทนที่มธ.มอบหมายได้ติดต่อประสานกันกับสำนักงานสำรองทางยุทธศาสตร์ของโปแลนด์ซึ่งได้แสดงความจำนงค์เป็นลายลักษณ์อักษรในนามของหน่วยงานมายังธรรมศาสตร์โดยตรง เพื่อที่จะบริจาควัคซีนดังกล่าวให้ธรรมศาสตร์ โดยฝ่ายไทยต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบวัคซีน จัดหาผู้ขนส่ง ประกันภัยการขนส่งและค่าใช้จ่ายในเรื่องโลจิสติคจากคลังเก็บวัคซีนไปยังสนามบินและค่าขนส่งมายังกรุงเทพ ตลอดทั้งค่าประกันภัยความรับผิดในเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนที่อาจเกิดขึ้นเอง โดยได้มีการติดต่อประสานงานเป็นการภายในกับสถานทูตไทยในวอร์ซอร์ให้ทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น

3. ภาคเอกชนผู้แทนธรรมศาสตร์ได้ติดต่อประสานงานในเรื่องการได้รับการอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีน การติดต่อเรื่องการจัดส่งวัคซีนทั้งในประเทศโปแลนด์และการขนส่งทางอากาศมายังประเทศไทย การติดต่อผู้รับผิดชอบดูแลเก็บรักษาและจัดส่งวัคซีนในประเทศ ตลอดทั้งการจัดจ้างผู้ตรวจสอบวัคซีนไปตรวจรับรองวัคซีนที่โปแลนด์ตลอดถึงการประกันภัยผลข้างเคียงของวัคซีนในประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว และในเบื้องต้นได้ติดต่อจองเครื่องบินกับสายการบินระหว่างประเทศ  โดยได้กำหนดวันขนส่งออกจากสนามบินในโปแลนด์ไว้ในวันที่ 28 ตุลาคม


4.
ธรรมศาสตร์ได้รับการประสานจากหน่วยงานผู้บริจาคว่า ฝ่ายผู้บริจาคประสงค์จะให้รัฐบาลไทยโดยหน่วยงานภาครัฐที่มีสถานะเป็นผู้แทนรัฐบาลแจ้งแสดงเจตนาจะรับบริจาค Moderna จำนวน 1.5 ล้านโดสดังกล่าวไปยังรัฐบาลโปแลนด์หรือสถานทูตโปแลนด์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยันว่ารัฐบาลไทยยินดีรับบริจาควัคซีนดังกล่าวจากรัฐบาลโปแลนค์  ธรรมศาสตร์จึงได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศให้ช่วยประสานการดำเนินการดังกล่าวให้โดยการออกจดหมายยืนยัน โดยได้แจ้งกับผู้แทนของกระทรวงชัดเจนว่า หน้าที่ในการตรวจรับรองวัคซีนและการดำเนินการขนส่งและประกันภัย จะเป็นความรับผิดชอบดำเนินการของธรรมศาสตร์เอง

5. หลังจากนั้นธรรมศาสตร์ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกระทรวงต่างประเทศว่า เมื่อธรรมศาสตร์ซึ่งมีอำนาจดำเนินการได้ตามข้อบังคับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้เป็นผู้เจรจาตกลงกับหน่วยงานของรัฐในโปแลนด์อยู่แล้ว เห็นควรให้ธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการเองต่อไป และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรับรองคุณภาพวัคซีนธรรมศาสตร์ควรจะหารือกับกรมควบคุมโรคของประเทศไทยโดยตรง


6.
เมื่อไม่สามารถได้รับจดหมายจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งยืนยันการยินดีรับบริจาค ไปยังรัฐบาลโปแลนด์โดยตรง เพื่อรับรองการประสานงานกับธรรมศาสตร์ซึ่งมีฐานะเป็นเพียงหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยภายในวันที่ 31 ตุลาคมธรรมศาสตร์จึงไม่สามารถยืนยันสถานะของตัวเองว่าเป็นตัวแทนในการรับบริจาคในนามของรัฐบาลไทยได้ และเมื่อเป็นเช่นนั้น การเจรจาติดต่อ และการทำความตกลงในเรื่องวัคซีน Moderna ที่จะขอรับบริจาคจากโปแลนด์ในครั้งนี้ จึงจำต้องยุติลง และสำนังานสำรองทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลโปแลนด์ คงจะดำเนินการเกี่ยวกับวัคซีนที่Moderna จำนวน 1.5 ล้านโดสนี้ ตามที่เห็นสมควรต่อไป

   ขออนุญาตรายงานความคืบหน้าและข้อยุติของการขอรับบริจาควัคซีนจากโปแลนด์ด้วยข้อสรุปสั้นๆว่า การติดต่อขอรับบริจาคและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยไม่มีการส่งมอบวัคซีนใดๆตามที่ได้มีการประสานงานไว้  และขออภัยผู้คนจำนวนไม่น้อยในประเทศที่รอคอยรับวัคซีนทางเลือกในลอตนี้อยู่ และคอยให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอด ขอโทษที่พวกเราทำงานที่สำคัญนี้ไม่สำเร็จในเวลาที่มีจำกัด แต่พวกเราก็จะยังคงไม่ท้อถอย และจะใช้ความพยายามในการหาทางให้มีวัคซีนทางเลือกอื่น ให้มีเข้ามาใช้ได้ในประเทศให้เพียงพอกับความต้องการอย่างเร่งด่วนของผู้คนทั้งหลาย ซึ่งยังคงเผชิญกับสถานการณ์ที่มีวัคซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการอยู่ในขณะนี้ พวกเราจะทำงานหนัก และจะพยายามต่อไป ในการช่วยเหลือผู้คนและช่วยเหลือสังคมไทยโดยรวม ตามกำลังและความสามารถที่พวกเรามีอยู่  และจะได้รายงานความก้าวหน้าในเรื่องนี้ตามข้อตกลงอื่นๆที่เราได้ทำไว้ ให้ทราบเป็นระยะ ในโอกาสอันควรต่อไป โดมยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า