ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ปทุมธานี หนักยอดผู้ติดเชื้อพุ่งเกินร้อย 118 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ทั้งนี้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แจ้ง ปชช.ฉีดวัคซีน

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานีประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 118 รายเพศชาย 54 ราย เพศหญิง 64 รายคนไทย 115 ราย ต่างชาติ 3 ราย ( พม่า 2 ราย ลาว 1 ราย  )อายุเฉลี่ย 34 ปี(น้อยสุด 2 ปี มากที่สุด 79 ปี)เสียชีวิต 0 ราย

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Thammasat University Hospital เรียน ผู้รับบริการข้อมูล 29/10/64

ท่านที่มีนัดฉีดวัคซีน COVID-19 ในระบบหมอพร้อม

กับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์ รังสิต (ยิม4)สามารถเข้ารับบริการตามวันและเวลาที่ระบุในหมอพร้อม

วัคซีนที่ได้รับ : แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

กรณีมีเปลี่ยนแปลงทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ท่านทราบ ผ่านสื่อ social ของโรงพยาบาล

หมายเหตุผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีน COVID-19โปรดติดตามข่าวสารผ่านสื่อ social ของโรงพยาบาล