กกต.จ.ปทุมธานีแจ้งผลการรับสมัคร นายกฯอบต. 74 คน ส.อบต.676 คน

กกต..ปทุมธานีลงพื้นที่สังเกตการณ์รับสมัครรับเลือกตั้ง อบต.ในจังหวัดปทุมธานี วันแรก วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี ทั้ง  35 อบต. มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้น 740 คน แยกเป็น นายก อบต.  74 คน สมาชิกสภา อบต. 676 คน

  ได้รับเกียรติจากท่านธวัชชัย เทอดเผ่าไทย  กรรมการการเลือกตั้ง  ให้เกียรติตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต.บ้านกระแชง  อำเภอเมืองปทุมธานี ในเวลา 09.00 . พร้อมให้คำแนะนำแก่ กกต.อบต. และ ผอ.กกต.บ้านกระแชง ให้ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบกฎหมาย