ไม่ได้จัดหมวดหมู่

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดงานคิดถึงมิลืมเลือน 9 11 – 13 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบ New normal

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมงานคิดถึงมิลืมเลือน 9” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตรการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง วิถีเกษตรไทยในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 . ทั้งในรูปแบบOnsite และ Online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร13 ตุลาคม ครบรอบ 5 ปี ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่พระเกียรติยศ พระเกียรติคุณพระองค์ยังปรากฏขจรขจายท่วมท้นเหนือเกล้า ทรงสถิตอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทย พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงานคิดถึงมิลืมเลือน 9”เพื่อร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสู่การสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานต่อไป ยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่ได้รับผลกระทบไปทั่วโลกทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพ เศรษฐกิจ ในท่ามกลางวิกฤตสิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัด คือผู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าศาสตร์พระราชาคือศาสตร์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

กิจกรรมน้อมรำลึก วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา ๑๕.2 . ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรับฟังบทเพลงแห่งความคิดถึงโดยคุณศิรินทรา นิยากร ที่มาร่วมขับกล่อมบทเพลงพระราชนิพนธ์แทนเสียงหัวใจของเราชาวไทยทุกคนพร้อมฟังเสียงขลุ่ยขับกล่อมบทเพลงน้อมรำลึกจากอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติในวันเดียวกันนี้ได้เปิดให้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวัน

โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการในความทรงจำนำเสนอพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชาผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม ทรงเสียสละและทุ่มเทพระวรกายอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อต้องการให้พสกนิกรมีความกินดี อยู่ดี และผาสุก จวบจนทุกวันนี้ เป็นเวลากว่า 5 ปี ที่ หลักธรรมหลักคิด และ หลักปฏิบัติ ของพระองค์ ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำและการดำเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทยรวมถึงชาวโลกอย่างมิรู้ลืม

นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญานวัตกรรมด้านการเกษตร เคล็ดไม่ลับสู่การทำการเกษตรด้วยตนเอง อาทิ จักรยานสูบน้ำ ระบบสูบน้ำแบบเท้าเหยียบ การปลูกผักแนวตั้งข้างกระสอบ การปลูกผักในท่อPVC และนิทรรศการสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน พร้อมกิจกรรม แจกน้ำฝาดเสริมภูมิ  (น้ำชัยโย น้ำโคคลาน น้ำกระท่อม) ให้แก่ผู้ร่วมงาน

ด้านพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พร้อมทริปพิเศษคิดถึงมิลืมเลือน

พาชมเส้นทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริการวันละ 4 รอบ พร้อมรับชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา เรื่องคิดถึงมิลืมเลือน และเรื่องความดีงามสืบทอดได้

ชมพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร @มาดูพาวิเลี่ยน  เรียนรู้ตามรอยพ่อผ่านสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ครบครันด้วยอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า ปลอดภัยเพื่อสุขภาพ และสินค้าจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรกับวิทยากรมากประสบการณ์และเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร กว่า 12 หลักสูตร ในหลักสูตรการอบรมวิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอด 3 วัน ในรูปแบบ Onsite จำกัดผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คนต่อวิชา เพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ Covid-19 และเผยแพร่ในรูปแบบ Online สามารถรับชมพร้อมกันทั่วประเทศ โดยถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube live ช่องพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อาทิ หลักสูตรสวนผักบ้านคุณตา เรียนรู้การทำเกษตรทางเลือกของคนเมือง  หลักสูตรขนมปังกล้วยตากอินทรีย์ เรียนรู้การทำขนมปังนวดมือ เพิ่มความหอมหวานด้วยกล้วยตาก หลักสูตรเกษตรพอเพียงพลิกชีวิต บนพื้นที่1 ไร่ สู่การทำเกษตรผสมผสานและการเลี้ยงไก่ตะกร้า หลักสูตรยาดมสมุนไพรเกสร 5 ชนิด หอมสดชื่นด้วยสมุนไพรแท้ หลักสูตรซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้าน เรียนรู้การทำเกษตรให้เป็นวิถีชีวิต สร้างคลังอาหารปลอดภัย

ชม ช้อป พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพ ทั้งของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์ แปรรูป ต้นไม้ โดยเกษตรกรผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต นำมาจัดจำหน่ายในราคามิตรภาพ

กิจกรรมห้ามพลาดภายในงานแชะ แชร์ ร่วมกดไลก์ กดแชร์ เป็นครอบครัวเดียวกันบนโลกออนไลน์                   รับทันทีสายคล้องแมสและสเปรย์แอลกอฮอล์ รุ่น Limited Edition และแจกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม สู่ภัยโควิด-19 มีจำนวนจำกัด

การจัดงานในครั้งนี้ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีการจัดงานผ่านรูปแบบออนไลน์ สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live : Wisdomkingmuseum ตลอดทั้ง 3 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171, 094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอขอบคุณที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 087-359-7171 และ 094-649-2333

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า