ไม่ได้จัดหมวดหมู่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รพ.สนาม มธ.โพสต์ผ่านเพจเฟสบุ๊กระบุ ฉีดวัคซีนให้ปชช. 270,009 เข็ม

วันพฤหัสบดีที่ 7ตุลาคม 64 วันที่ 185 ของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดสะสมไปแล้วในช่วงนี้รวม 4,704 ราย ศูนย์วัคซีนธรรมศาสตร์รังสิตครบ 123 วัน ที่ได้ให้วัคซีนแก่ผู้คนแถวนี้ไปแล้วรวม 270,009 เข็ม กับศูนย์ธรรมศาสตร์ Home Isolation วันที่ 101 ซึ่งได้ดูแลผู้ป่วยโควิดสะสมรวมทั้งสิ้น 2,398 คน ถ้ารวมจำนวนผู้ป่วยโควิดที่เรารับดูแลในรพ.หลักตั้งแต่ 1 เมษายน 64 เป็นต้นมา อีก 1,778 คน ก็เท่ากับว่า ธรรมศาสตร์ทั้งระบบได้รับดูแลผู้ป่วยโควิดในช่วงเกือบสองร้อยวันนี้มาแล้วรวม 15,982 คน และมีผู้มารับวัคซีนจากเราที่นี่ 173,533 คนจากสองแสนกว่าเข็มที่พวกเราฉีดวัคซีนให้ไปทั้งหมด

วันนี้ตัวเลขผู้ป่วยใหม่ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อสี่ห้าวันก่อน ที่เคยต่ำกว่าหมื่นมาหลายวัน วันนี้ผู้ป่วยใหม่รวมคือ 11,754 คนและเสียชีวิต 123 คนแต่ถ้าเอาตัวเลขทั้งสัปดาห์ รวมเจ็ดวันมาเฉลี่ยจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันเฉลี่ยทั้งสัปดาห์จะอยู่ที่ 10,689 คนและเสียชีวิตเฉลี่ย 98.70 คนต่อวัน ตัวเลขของวันนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยพอสมควร หวังว่าตัวเลขจะขึ้น ลง รายวันอีกต่อไป ไม่ใช่ขึ้นตลอดที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเวฟต่อไปอย่างที่พวกเรากลัวอยู่นะ

สถานการณ์ภายในรพ.ธรรมศาสตร์ วันนี้ยังสะท้อนภาพขาลงของโควิดเวฟ 4 ชัดเจนอยู่ ยังไม่มีตัวบ่งชี้บอกว่าเวฟ 5 จะมาถึงวันนี้ในรพ.หลักมีผู้ป่วยโควิดรักษาตัวเหลืออยู่เพียง 27 รายจากจำนวนร้อยเตียงโควิดที่เราเตรียมไว้จำนวนผู้ตรวจ Swab แล้วมีผลเป็นบวกมีมาเพิ่มเพียง 2 คนเท่านั้น ขณะที่จำนวนผู้ป่วยใหม่ในรพ.สนามธรรมศาสตร์ในคืนวันนี้ อยู่ที่ 79 รายเท่านั้น สำหรับโครงการ Home Isolation ยังคงเหลือผู้ป่วยแอคทีฟที่ต้องดูแลเหลืออีกเพียง 44 รายเท่านั้น ตัวเลขเหล่านี้ยืนยันสถานการณ์ในกทม.และปริมณฑลที่มีผู้ป่วยใหม่ลดลงชัดเจน เราเข้าใจว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยใหม่ขณะนี้น่าจะมาจากต่างจังหวัดและในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นมากจนน่าวิตก และยังมีอัตราส่วนผู้ได้รับวัคซีนในอัตราที่ต่ำเมื่อเทียบกับกทม.และปริมณฑล

สำหรับที่ศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์ พวกเรายุติการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มาฉีดวัคซีนเข็มแรกประมาณหนึ่งเดือนมาแล้ว โดยไม่ได้รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นการทั่วไปอีกแล้ว เว้นแต่เป็นการฉีดเข็มแรกในผู้ป่วยสูงอายุหรือที่เป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัว 608 ที่ทำในโรงพยาบาลหลัก หรือเป็นการฉีดวัคซีนตามนโยบายของรัฐ เช่นการดำเนินการในกลุ่มเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี เป็นต้น ช่วงระยะเวลานี้จึงเป็นการเคลียร์คิวของผู้คนที่มาลงทะเบียนเข็มแรกไว้นานมากแล้ว กับผู้ที่มีคิวมารับ Astra เป็นเข็มที่สอง ที่รอรับวัคซีนให้ครบโดสซึ่งจะครบจำนวนกลุ่มเหล่านี้ในอีกประมาณเดือนเศษ คือไม่เกินกลางเดือนธันวาคม   จากนั้น เราก็น่าจะสามารถยุติการดำเนินการศูนย์วัคซีนธรรมศาสตร์ที่ยิมเนเซียม4 ได้ หลังจากนั้น รพ.ธรรมศาสตร์จะกลับมาฉีดวัคซีนให้ผู้คนในลักษณะเฉพาะกลุ่ม  ซึ่งอาจมีจำนวนวันละหลายร้อยคนที่รพ.หลักได้ โดยไม่ต้องใช้ศูนย์รับวัคซีนที่ยิม4 ที่มีศักยภาพให้วัคซีนได้ในระดับหลายพันคนต่อวันอีกต่อไปแล้ว

วันนี้ เราได้รับ Astra เพิ่มมาจาก สธ. อีกจำนวนหนึ่ง ราว ห้าพันโดส ดังนั้น คิวของผู้ที่จองไว้ที่จะมารับวัคซีนที่ยิม 4 ของเรา จึงขยายเวลาที่จะคอนเฟิร์มการมีวัคซีนให้ฉีดได้ไปจนถึงวันที่ 13 ตุลาคมแล้วนะ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีนัดรับวัคซีน ระหว่าง 8-13 ตุลาคมด้วย

ภายใต้สถานการณ์การลดลงของผู้ป่วยโควิดรายใหม่ในกทม.และปริมณฑลนี้  ในการประชุม Warroom ของเราในเช้าวันนี้ พวกเราจึงตัดสินใจกันว่า การปฏิบัติภารกิจที่รพ.สนามธรรมศาสตร์ที่ผ่านมากว่าหกเดือนน่าจะสามารถยุติลงได้ และนำอัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนนี้มารองรับการดูแลผู้ป่วยปกติที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากจนเกือบจะเท่ากับในสถานการณ์ก่อนโควิด

ดังนั้น เราจึงตัดสินใจว่าพรุ่งนี้ (8 ตุลาคม) เราจะรับผู้ป่วยโควิดเข้ารพ.สนามธรรมศาสตร์เป็นวันสุดท้ายและนับไปอีก 14 วัน หลังจากนั้น คือวันที่ 22 ตุลาคม จะเป็นวันที่ยุติการดำเนินการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ในเวฟที่ 3+4 นี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งในวันนั้นจะเป็นวันที่พวกเราซึ่งได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลสนามแห่งแรก และเป็นโรงพยาบาลสนามที่ดีที่สุดของประเทศ มาครบ 200 วันพอดี  เราคงจะบันทึกประวัติศาสตร์สองร้อยวันหลังนี้ เป็นประวัติศาสตร์สำคัญอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ 34 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต่อไป

ขอผลัดไปเป็นวันจันทร์หน้า ที่เราจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ของธรรมศาสตร์นับแต่เมื่อประกาศข้อบังคับมธ.ว่าด้วยการบริหารทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉินในระหว่างการระบาดของโควิด-19 ในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องการจัดหาวัคซีน ไม่ว่าจะเป็น   mRNA อย่าง Moderna หรือ Pfizerหรือวัคซีน Protein Base หรือการจัดหายาและเวชภัณฑ์โควิดจากต่างประเทศทั้ง Favipilavir และMolnupilavir และชุดตรวจ ATK ทั้งหลาย ซึ่งธรรมศาสตร์ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสองเดือนนี้

#เหลืองหรือ คือธรรม ประจำดวงจิต

แดงคือโลหิต  อุทิศเทอดให้

สายธารศรัทธา  ธำรงค์นิรันดร์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า