รพ.สามโคก ช่วย ปชช.ฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงบ้าน กลุ่มเปราะบาง

ทีมรพ.สามโคกลงชุมชนให้บริการฉีด วัคซีนเชิงรุกถึงบ้านในกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ไม่ว่าบ้านนั้นจะอยู่ริมน้ำ ริมสวน ทีมรพ.สามโคกของเราพร้อมให้บริการถึงบ้านค่ะร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ชุมชน ชาวปทุมธานีไม่ประมาทการ์ดไม่ตก