มูลนิธิวีระภุชงค์ มอบยา 300 วัด

มูลนิธิวีระภุชงค์โดยนายมุนี ผอ. ทีวีช่อง5 กัมพูชาเป็นตัวแทนมอบยาถวายวัดในกรุงพนมเปญรวมทั้งหมด300 วัด