เขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับ รพ.กรุงเทพ และ วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย เตรียมเปิด “ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) เขตสัมพันธวงศ์”

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 . พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะภาค ,เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา พร้อมด้วย นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ นำคณะหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายโยธา ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกรุงเทพ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในบริเวณ และร่วมทดสอบระบบต่าง ของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) เขตสัมพันธวงศ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ฯ ศาลาการเปรียญ วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ