จ.ปทุมธานี ผู้ป่วยไวรัสโคโรนา เสียชีวิต 2 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 189 ราย ผู้ติดเชื้อ สะสม 13691 รายรักษาหาย 6373 ราย

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานีประจำวันที่ 13 กรกฎาคม  2564

รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 13 .  64 จำนวน 189 ราย โดยจำแนกเป็น

ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 189 ราย

เพศหญิง 114 ราย  เพศชาย 75 ราย

คนไทย 179 ราย ต่างชาติ 10 ราย (พม่า 4 ราย  กัมพูชา 1 ราย ลาว5 ราย )

อายุเฉลี่ย 35 ปี(น้อยสุด 1 เดือน มากที่สุด 84 ปี)

ผู้ป่วยไรัสโคโรนา เสียชีวิต 2 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 189 ราย ผู้ติดเชื้อ สะสม 13691 รายรักษาหาย 6373 ราย