จ.ปทุมธานี ติดเชื้อ 83 รายสะสม 6212 ราย รักษาหาย 3388 ราย ตรวจเชิงรุกสะสม 107,627 ราย

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานีประจำวันที่ 14 มิถุนายน  2564

ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ  73 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 10 ราย

ติดเชื้อ 83 รายสะสม 6212 ราย รักษาหาย 3388 ราย ตรวจเชิงรุกสะสม 107,627 ราย

I