ครม.แต่งตั้ง “สิปป์บวร” ผอ.สำนักพุทธฯ คนใหม่

28 ..64 คณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้ง #นายสิปป์บวร แก้วงาม รอง ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ให้ดำรงตำแหน่ง “#ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (คนที่10)” ผอ.สิปป์บวร อายุ 60 ปี เกิด 10 ..2504 .กระบี่ (เกษียณ 30 ..2565) จบ ศศ.. .เกษตรศาสตร์ อดีต ผอ.พศจ.กระบี่, นนทบุรี, มหาสารคาม, สุราษฎร์ธานี, สระบุรี, ชลบุรี, อยุธยา, กาญจนบุรี, ผอ.สน.เลขาธิการมหาเถรสมาคม, ผู้ตรวจราชการ พศ.ฯลฯ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : ภาพ