*รับมอบวุฒิบัตร*

นางเพ็ญศรี เหง้าวิชัย ผู้ช่วยดำเนินงาน นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ..นครพนม พรรคเสรีรวมไทยเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา และหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฎิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา เมื่อวันที่ 24 ..2564 ห้องสัมมนา ชั้น B1 อาคารรัฐสภา เกียกกาย

โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธาน

ทั้งนี้ นางเพ็ญศรี เป็นลูกหลานชาวยโสธร โดยกำเนิด ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(..)ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เคยลงสมัคร ..ยโสธร เขต 1 ในนามพรรคเสรีรวมไทย