ประธานอสม.ตำบลบางเดื่อและรองประธาน.อสม.ระดับอำเภอเมืองส่งมอบรถเข็นวิลแชร์

29สค.2564.เวลา13.00.สทชูศักดิ์.บัวสุวรรณประธานอสม.ตำบลบางเดื่อและรองประธาน.อสม.ระดับอำเภอเมือง.ผอ.วินัย.ศรีสุวรรณ.ส่งมอบรถเข็นวิลแชร์ให้กับครอบครัวเปลี่ยนนิกร.เพื่อนำไปให้ผู้ป่วย.ขอให้หายไวๆครับ.และมอบ.เครื่องดูดเสมหะให้คุณมาลี.พานิช.เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยช่วยเป็นกำลังใจให้ดัวยครับ

#ด้วยรักและห่วงใยจากใจ.สท.ชูศักดิ์.บัวสุวรรณ.และทีมงาน.สท.0867534275.