หลวงพ่อพระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และพระธรรมวชิรมุนี วิ. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้เมตตาอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐

ในการนี้ คุณสุภชัยได้เข้าถวายภัตตาหารเพลและรับมอบพระพุทธรูปหลวงพ่อพระศรีสรรเพชญ์ซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และหนังสือวิสุทธิมรรคด้วย

ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้คุณสุภชัยพร้อมทั้งครอบครัว จงปราศจากทุกข์โศกโรคภัย อุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองภายใต้ร่มโพธิธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ เกิดมีธรรมจักษุดวงตาแห่งธรรม มองเห็นความเลิศล้ำอยู่เป็นนิตย์ จิตบริสุทธิ์สดใส ปัญญาสว่างไสวในที่ทุกสถาน ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ.