สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่

จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ซึ่งกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีเป็นการเริ่มต้นปีด้วยความเป็นสิริมงคล ได้ร่วมเจริญจิตตภาวนา ทำให้เกิดสมาธิ สติ และปัญญา แสดงถึงความรักสามัคคีและร่วมสืบทอด พระพุทธศาสนา เกิดเป็นอานิสงส์เป็นกุศลต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก และวัดประยูรธรรมาราม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีเวลา ๒๑.๐๐ .

      พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ พร้อมด้วย นายปรีชาพรหมเพชร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นางสาวฐิต์ณัฐสมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอสามโคก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี วัดโบสถ์อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เวลา ๒๓.๐๐ .   พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานฝ่ายฆราวาส นายสมชาย ทองสีมัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี นางจินจณา โอสถธนากรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอลำลูกกา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และพุทธศาสนิกชน ร่วมในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๔ วัดประยูรธรรมาราม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี