ผู้สื่อข่าวสื่อข่าวรายงานว่า จ.ปทุมธานี เฮ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำร้อย 70 ราย เสียชีวิต 6 ราย ในขณะที่ รพ.สามโคก ช่วย ปชช.ฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงบ้าน กลุ่มเปราะบาง

รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 14 ..  64 จำนวน 70 ราย โดยจำแนกเป็น

ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 70 ราย

เพศหญิง 39 ราย  เพศชาย 31 ราย

คนไทย 68 ราย ต่างชาติ 2 ราย (พม่า 1 ราย กัมพูชา 1 ราย)

อายุเฉลี่ย 47 ปี(น้อยสุด 1 ปี มากที่สุด 87 ปี)เสียชีวิต 6 ราย

ทีมรพ.สามโคกลงชุมชนให้บริการฉีด วัคซีนเชิงรุกถึงบ้านในกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ไม่ว่าบ้านนั้นจะอยู่ริมน้ำ ริมสวน ทีมรพ.สามโคกของเราพร้อมให้บริการถึงบ้านค่ะร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ชุมชน”ชาวปทุมธานีไม่ประมาทการ์ดไม่ตก