*กกต.รับรองผลอบต.ล็อตแรก 20 จว.*

•เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เสนอเรื่องให้ ที่ประชุมกกต. พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดตราดจังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดพิจิตร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา

โดยกกต.ได้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. ที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง หลังจากนี้สำนักงานกกต. จะแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อแจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป  ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของกกต.ที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม