รายงาน โควิด 19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 525 ราย

ทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน Moderna จำนวน400 เข็ม ผ่านระบบ QR-CODE

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 525 ราย

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 30 ราย สะสม 344 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 65 ราย

2. Cluster ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์

พื้นที่พัทยา .บางละมุง 12 ราย สะสม 1,012 ราย

3. Cluster ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันท์ รุ่งโรจน์ บริการ .ศรีราชา 3 ราย สะสม 3 ราย

4. Cluster บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด .ศรีราชา 4 ราย สะสม 15 ราย

5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 11 ราย

6. บุคลากรทางการแพทย์ 13 ราย

7. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 13 ราย ดังนี้

    7.1 เดินทางมาจาก กทม. 4 ราย

    7.2 เดินทางมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 2 ราย

    7.3 เดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรี 1 ราย

    7.4 เดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ 1 ราย

    7.5 เดินทางมาจากจังหวัดพะเยา 1 ราย

    7.6 เดินทางมาจากจังหวัดราชบุรี 1 ราย

    7.7 เดินทางมาจากจังหวัดสระแก้ว 1 ราย

    7.8 เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานี 1 ราย

    7.9 เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี 1 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

     8.1 ในครอบครัว 115 ราย

     8.2 จากสถานที่ทำงาน 114 ราย

     8.3 บุคคลใกล้ชิด 32 ราย

     8.4 ร่วมวงสังสรรค์ 15 ราย

9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 19 ราย

10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 144 ราย

วันที่ 15 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,825,076 คน ซึ่งในเดือนนี้มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 4,389 คน ปอดอักเสบ 17 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 4 ราย

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 102,005 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก   401,992 คน รวม 503,997 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 167 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 5,838 คน ปอดอักเสบ 11 ราย ใส่ท่อหายใจ 3 ราย และเสียชีวิต 6 ราย

สำหรับวันนี้ พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย (อายุเฉลี่ย 82 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือเป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสองราย) ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์  เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์  ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี  และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยาอำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุงและตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว

1. เลิกงานไม่สังสรรค์

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่างการควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชนความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ไเ้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

ค้นให้มาก กักให้ดี ชีวิตวิถีใหม่ ร่วมใจฉีดวัคซีน

1 ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมนุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง

2 กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

3 ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่  เขื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ ( smart living with covid-19 )และอาจกลายเเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชน ต้องมีมาตรการควบคุมปัองกัน ( covid-19 free setting)

4 ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 เป็นหน้าที่ของทุกคน

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน Moderna จำนวน400 เข็ม ผ่านระบบ QR-CODE

สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปกรณีดังต่อไปนี้

    เป็นผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนและต้องการรับเข็ม 1 เป็น Moderna

    ผู้ที่ต้องการรับวัคซีนเข็มที่ 2 เป็น Moderna (เข็มแรกชนิดใดก็ได้มากกว่า 1 เดือน)

เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

    Sinopham ครบ 2 เข็ม

    Sinovac ครบ 2 เข็ม

เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

    Sinovac + AstraZeneca

    Sinopharm + AstraZeneca

    AstraZeneca + AstraZeneca

เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ (มากกว่า 6 เดือน)

    Sinovac + Pfizer/Moderna

   Sinopharm + Pfizer/Moderna

   AstraZenaca + Pfizer/Moderna

กำหนดการฉีด

     วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 12.00-15.00 . อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลสมเด็จฯ ศรีราชา 038-320200 ต่อ 11501-11503 ในวันและเวลาราชการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า