นายกเทศมนตรีนครรังสิต ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ ที่ใช้สำหรับเปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม

วันอังคารที่ 11มกราคม 2565 เวลา 13.00 . ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์  ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมนายชยุต  สินพูนภักดิ์ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต นายสมชาย  สว่างวัชโรทร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครรังสิต และนายธาราธร นิลจรัสวณิช เลขานุการกิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี  ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ ที่ใช้สำหรับเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามของเทศบาลนครรังสิต. โดยมีนายแพทย์วิชัย เดชะทัตตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาล ให้คำแนะนำสำหรับการเปิดใช้พื้นที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโรคระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ อาคาร 100 ปีเมืองธัญญบูรี คลองสอง 

#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต #นครรังสิต