เหล่าทัพ-ตำรวจ

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเอง

ของฟาร์มตัวอย่างตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่ จชต. พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พันเอก อังคาร พร้อมสุข เสนาธิการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการเลี้ยงแพะ ตามกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองของฟาร์มตัวอย่างตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา  (กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์ และการทำประมง) ประจำปี .. 2565 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 2 ฟาร์มตัวอย่าง ได้แก่ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  และโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านไร่  หมู่ที่ 6 ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยได้รับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงานพร้อมกับได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการภายในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างฯ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกฯ มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ได้เรียนรู้การทำเกษตร ปศุสัตว์ และประมงอย่างถูกหลักวิชาการ และรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุ่มทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมการขับเคลื่อน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี พันเอก อิศรา จันทะกระยอม ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 153/ หัวหน้าคณะทำงานที่ 2 ,ผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่าง  ได้จัดทำโครงการการพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองของฟาร์มตัวอย่างตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่ จชต. ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่สนับสนุนให้สมาชิกฟาร์มตัวอย่าง ได้มีทักษะในการดำรงชีพ และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในรูปแบบต่างๆ ส่งเสริมให้ฟาร์มตัวอย่างสามารถสร้างผลผลิตนำมาซึ่งรายได้ในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกฟาร์มตัวอย่างและชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ จชต. โดยรวม ทั้งพี่น้องประชาชนไทยพุทธและพี่น้องประชาชนไทยมุสลิม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ ด้วยความรัก ความเข้าใจ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำรวจความต้องการของสมาชิกฟาร์มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ ร่วมกับสมาชิกฟาร์ม ในการเลือกทำเล เตรียมพื้นที่บริเวณฟาร์ม รวมถึงประสานงานกับเกษตรอำเภอในพื้นที่ ให้ความรู้  ตามความเหมาะสมเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ฟาร์มตัวอย่าง โดยการจัดหาพันธุ์แพะ  จัดทำโรงเรือนเลี้ยงแพะ และอาหาร ในระยะเริ่มต้นให้แก่ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในความรับผิดชอบของ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 16 ฟาร์ม

ในเวลาต่อมา พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ เดินทางต่อไปยัง ชุมชนท่าด่านตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามความคืบหน้าการเลี้ยงไก่ไข่  ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี .. 2565 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้การสนับสนุนจัดหาพันธุ์ไก่ไข่ สายพันธุ์โรดไอซ์แลนด์เรด  จำนวน 36 ตัว / ชุมชน พร้อมทั้งอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ และอาหารไก่ ตามความต้องการของพี่น้องประชาชนในชุมชนที่ได้ทำการสำรวจ ตามแผนเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งกำหนดชุมชนล่อแหลมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน  258 ชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไทยพุทธ และพี่น้องประชาชนไทยมุสลิม เป็นการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพสามารถสร้างงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า