ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.นนทบุรี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 368 ราย

สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด19 .นนทบุรี

(วันที่ 8 หลัง Count Down ปีใหม่ 2565)

วันที่ 8 มกราคม 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 368 ราย

เพศหญิง 196 ราย เพศชาย 172 ราย

ต่างชาติ 6 ราย (พม่า 2 ราย แอฟริกาใต้ 1 ราย กัมพูชา 1 ราย ฟิลิปปินส์ 1 ราย สิงค์โปร์ 1 ราย)

ภูมิลำเนา

อำเภอปากเกร็ด 97 ราย

อำเภอเมือง 85 ราย

อำเภอบางบัวทอง 75 ราย

อำเภอบางใหญ่ 55 ราย

อำเภอบางกรวย 38 ราย

อำเภอไทรน้อย 18 ราย

มีอาการ 276 ราย คิดเป็น 75.00%

ไม่มีอาการ 92 ราย คิดเป็น 25.00%

.