เมื่อเร็วๆนี้ สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล (DMPA) ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ Safty Taxi 4.0

ที่ร่วมกับ สวพ.91, TKC และ ตัวแทน แท็กซี่ ตามคำรับเชิญของ พล...อธิศวิส กมลรัตน์ผบก.สส. ประธานโครงการ โดยมีตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วมประชุม 2 ท่านคือ นายกิตติพันธ์ขันติศีลชัย นายกสมาคม และนายอธิวัฒน์ อมรวีระวัฒน์ อุปนายกสมาคม (ตัวแทนกลุ่มแท็กซี่) ห้องประชุม พล...เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 ตร.