*เทศบาลเมืองยโสธรวางสายเคเบิ้ลใต้ดิน*

ณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร กล่าวว่า ในขณะนี้ได้มีการดำเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนแจ้งสนิท เริ่มต้นจากหน้าโรงเรียนยโสธรพิทยาคมถึงสี่แยกที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร โดยบริษัทผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องทำงานก่อสร้างในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ถึงสี่แยกที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ตั้งแต่เวลา 20.00 . – 02.00 . ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กองช่าง เทศบาลเมืองยโสธร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนโปรดใช้ถนนในการสัญจรอย่างระมัดระวัง หากพบเห็นปัญหาหรือมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่กองช่าง โทร.045-711397 ต่อ 209″ นายกฯเมืองยโสธร กล่าว