อบจ.ปทุมธานี ฉีดวัคซีน”ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 และ 2 ,”โมเดอร์น่า” เข็มที่ 3 ให้กับประชาชนชาวปทุมธานี

ภายใต้การอำนวยการของ พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

สำหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น ดังนี้

เข็มที่ 1 ซิโนฟาร์ม 302 คน

เข็มที่ 2 ซิโนฟาร์ม 18 คน

 เข็มที่ 3 โมเดอร์น่า 8,354 คน

รวมทั้งสิ้น 8,674 คน