สวดมนต์ข้ามปีนมัสการและสรงน้ำ พระบรมสารีริกธาตุ และ พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง

ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๔ ต้อนรับปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มีท่านเจ้าคุณพระวิบูลธรรมาภรณ์เป็นเจ้าอาวาส พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบางตาด้วยสถานการณ์โควิดโอมิครอนกำลังระบาดอยู่ในหลายพื้นในประเทศไทย

อย่างไรก็ตามทางวัดก็มีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันโควิดแก่ผู้ที่มาร่วมงานครั้งนี้กำหนดการคืนวันที่ มกราคม ๒๕๖๕

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้นมัสการ และสรงน้ำปูชนียวัตถุ ในช่วงเวลาตั้งแต่ ๐๗.๐๐ . ถึงเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ .