รพ.ภูมิพลปิดห้องฉุกเฉิน-อุบัติเหตุชั่วคราว

พลอากาศตรีหญิงอิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้แจ้งให้ทราบว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์โอมิครอน ได้เริ่มแพร่กระจายในวงกว้าง โดยพบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ของดให้บริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 08.00 . ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 08.00 รวม 3 วัน