*ยโสธรชวนเที่ยว”ภูหมากยาง”ชมตะวันขึ้นก่อนใครรับปีใหม่2565*

ศักดิ์ชาย แสงโชตินายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขอเชิญประชาชนนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมภูหมากยางตำบลศรีแก้ว ซึ่งมีความสวยงามทางธรรมชาติ ชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในจังหวัดยโสธร โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่กำลังจะมาถึง

ทั้งนี้ภูหมากยางเป็นภูเขาหินมีลักษณะแปลกๆ เรียงตัวสวยงาม มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขาพื้นที่โดยรอบ เป็นลานหินกว้างมีปฏิมากรรมธรรมชาติมากมาย อีกทั้งเป็นจุดชมวิวที่ สวยงามสามารถมองเห็นพื้นที่ตำบลศรีแก้วและตำบลข้างเคียงได้ด้วย

ภูหมากยางห่างจากจังหวัดยโสธร 69 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเลิงนกทา 25 กิโลเมตรติดต่อสอบถาม 045-781269

(ข้อมูลและรูปภาพ : อำเภอเลิงนกทา สถานีNBT .ปชส.ยโสธร)

https://youtu.be/nTpjG06ozks