ผู้ว่าฯ จ.ปทุมธานี ประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ .นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นายพงษ์เทพ รุ่งเรืองพัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประชุม อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วย การสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย โดยนำคุณค่าทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการชุมชนคุณธรรมฯและเครือข่ายทางวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้นมีรูปแบบร่วมสมัย ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน เช่น ผ้าทอ สไบมอญ กระเป๋าสาน และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เป็นต้น