“ผู้ว่าหมูป่า”ร่วมงาน”อำเภอสร้างสุข”

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี  พล...พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมกิจกรรมอำเภอสร้างสุข โดยประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมแจกสิ่งของจำเป็น และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ที่มารับอาหาร ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี