ผู้บัญชาการทหารสูงสุดรับมอบผ้าห่ม และเครื่องดื่มสมุนไพร เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 12 มกราคม 2565 พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคุณบุษกร  ศรีสวัสดิ์นายกสมาคมแม่บ้าน  กองบัญชาการกองทัพไทย  รับมอบผ้าห่ม  จำนวน4,000 ผืน และเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดซุปเปอร์ไฟต์ จำนวน 60,000 ขวด  จากบริษัท ทีโอเอเพ้นท์  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ในภารกิจช่วยเหลือประชาชน ต่อไป  โดยมีคุณประจักษ์  ตั้งคารวคุณ  ประธานกรรมการ  บริษัท  และคณะเป็นผู้มอบ  ห้องรับรอง 11 กองบัญชาการกองทัพไทย

ในโอกาสเดียวกันนี้   ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจแก่ข้าราชการทหารทุกนาย   ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดปีที่ผ่านมา