“ทำบุญตักบาตรสืบสานวิถีไทย รามัญ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ อำเภอเมืองปทุมธานี

    อำเภอเมืองปทุมธานี ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรสืบสานวิถีไทย รามัญมีพระสงฆ์รับบิณฑบาต ๖๙ รูป โดยการตักบาตรด้วยอาหารสุก คาวหวาน ริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา

    การแต่งกาย ชุดผ้าไทย ชุดมอญ หรือชุดท้องถิ่น เพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ .

ริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย ชุดมอญ หรือชุดท้องถิ่น