ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายดิรันดร์ ฮังชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)บึงทวาย อ.เต่างอย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ดร.นิยม เวชกามา ..สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย .สกลนคร นายวัยพจน์ ปัญญะ ผอ...อนุบาลเต่างอย ที่ปรึกษากรรมมาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายดิรันดร์ ฮังชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)บึงทวาย .เต่างอย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และเปิดประชุมสภา อบต. หลังจากคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งจังหวัดสกลนคร รับรองผลการเลือกตั้งเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565