ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.1 จัดกิจกรรม “มอบของขวัญและเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ”

แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินดินแดง .แหลมงอบ

เมื่อวันที่ 5 ..2565 นาวาเอก ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดทรภ.1 นำกำลังพลร่วมกิจกรรมมอบของขวัญและเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันเด็กแห่งชาติแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินดินแดง .แหลมงอบ .ตราด โดยมีคณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

..กิ่งแก้ว บริรักษ์ศุภกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินดินแดง กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ทหารเรือเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนของชาติ และเห็นความสำคัญของวันเด็ก เด็กๆทุกคนมีความสุขและชื่นชอบ และในอนาคตข้างหน้าคาดหวังว่าเด็กทุกคนจะมีทัศนคติที่ดีกับทางทหาร และรักทหารเรือ ขอขอบคุณทหารเรือตราดที่มาให้ความสุขแก่โรงเรียนบ้านเนินดินแดง .ตราดค่ะ

สำหรับกิจกรรมมอบของขวัญและเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันเด็กแห่งชาติแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินดินแดง .แหลมงอบ .ตราด ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.1 ได้นำกำลังพลร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนให้มีความสวยงาม และทำกิจกรรมสร้างรอยยิ้มมอบของขวัญให้น้อง อีกทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 อีกด้วย