จีนศึกษา๑๐ การผลิตเครื่องยนต์สเตอร์ลิง

จีนได้พัฒนาครั้งสำคัญในการผลิตเครื่องยนต์สเตอร์ลิง (Stirling engine) ที่ทรงพลังที่สุดในโลก อีกทั้งเป็นเครื่องยนต์ความร้อนประเภทหนึ่งที่ใช้ในการผลิตพลังงานและการขับเคลื่อนของเรือดำน้ำ ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัยหมายเลข 711 ภายใต้บริษัท China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC) ของจีน โดยต้นแบบดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญและเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีหลัก ตลอดจนเป็นการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาเครื่องยนต์สเตอร์ลิงระดับเมกะวัตต์ในอนาคต

     ทั้งนี้ เครื่องยนต์ดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับแหล่งความร้อนชนิดใดก็ได้ ทั้งแบบธรรมดาและพลังงานนิวเคลียร์ ในรูปแบบต่างๆ อีกมาก         

                                                                                            นอกจากนี้ เครื่องยนต์สเตอร์ลิงนั้น มีความเงียบและปราศจากการสั่นสะเทือน ดังนั้น หากใช้กับเรือดำน้ำจะส่งผลให้ไม่มีการสั่นสะเทือนที่กระจายไปยังตัวเรือ ซึ่งจะทำให้เรือดำน้ำนั้นมีความเงียบและการตรวจจับค้นหา กระทำได้ด้วยความยากลำบาก                                                                           

สรุปโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล                                                                                              

( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.globaltimes.cn/page/202112/1243157.shtml )