จังหวัดยโสธร จัดสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประชาชนสามารถร่วมสวดมนต์ได้ผ่านสื่อออนไลน์

วันที่ 31 ธันวาคม 2564  เวลา 22.00 .  นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานโครงการสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย พุทธศักราช 2564  โดยมี นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร  นายสุวัฒน์ เข็มเพชร  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองนายกเหล่ากาชาด  หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดยโสธร ร่วมสวดมนต์ข้ามปี  และมีพะเทพวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) เจ้าคณะจังหวัดยโสธร ประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ร่วมประกอบพิธี  วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) .เมืองยโสธร   ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

  

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร  กำหนดจัดโครงการสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย พุทธศักราช 2564   ระหว่างวันที่  31 ธันวาคม 2564 – วันที่ 1 มกราคม  2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติ พาครอบครัวร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทั้งร่วมสวดมนต์ที่วัดหรือรับชมผ่านสื่อออนไลน์  เพื่อเสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม ตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการลด ละ เลิกอบายมุข ด้วย

โดยจังหวัดยโสธรกำหนดจัดโครงการสวดมนต์ข้ามปี ที่วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) และที่วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)  . ในเมือง .เมืองยโสธร พร้อมทั้งมีการไลฟ์สด การสวดมนต์ดังกล่าว ผ่านเฟซบุ๊กเพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ด้วย