ขอนแก่น พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดสายพันธ์โอไมคอนแล้ว 21 ราย ผู้ว่าฯขอประเมินสถานการณ์ทุก 7 วัน