กองทัพเรือสร้างฝายชะลอน้ำมีชีวิตให้กับประชาชน จ.ตราด

ใช้สำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ให้กับประชาชนทั่วไป

กองทัพเรือโดย กปช.จต. (ฉก.นย.ตราด) นำโดยน..พงษ์ศักดิ์ ทองใส ผบ.ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลร่วมกับจังหวัดตราด และส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสะพานหิน ประชาชนบ้านสะพานหิน ได้ดำเนินการจัดทำฝายชะลอน้ำมีชีวิตฝายรวมใจภักดิ์ รักชาติ ราชศรัทธา และปลูกต้นไม้เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งอีกทั้ง ยังใช้สำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ให้กับประชาชนทั่วไป บริเวณน้ำตกสะพานหิน หมู่ที่ 5 บ้านสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองจังหวัดตราด